Braincollege voor Scholen en Onderwijs

Herken je dit?

Is de werkdruk onder leerkrachten te groot?

Presteren kinderen minder tijdens een proefwerk?

Vertonen ouders agressief gedrag?

Twijfelen kinderen aan zichzelf?

Zijn de kinderen gestrest en te druk?

Worden dezelfde kinderen vaak gepest?

Handvatten voor leerkrachten

Onderzoek heeft laten zien dat onderwijzers grotendeels tegen dezelfde uitdagingen aanlopen in de omgang met kinderen. Denk hierbij aan kinderen die heel druk zijn, moeite hebben met leren, een laag zelfbeeld hebben, gepest worden, veel stress en prestatiedrang ervaren en ga zo maar door.

Vanuit breinkennis is hier veel aan te doen. Niet door het symptoom te bestrijden maar door de oorzaak aan te pakken. Braincollege heeft 8 verschillende modules ontwikkeld om onderwijzers en docenten de nodige kennis en handvatten aan te reiken.

Neem contact op met Marcel Bos voor meer informatie.