Braincollege voor bedrijven

Herken je dit?

Vallen medewerkers terug in hun oude gedrag?

Zeggen de medewerkers JA, maar doen NEE?

Worden de missie en visie onvoldoende gedragen?

Is het lastig om de juiste medewerkers aan te trekken?

Heb je problemen om verandering door te voeren?

Werken de afdelingen onvoldoende met elkaar samen?

Worden deadlines en afspraken structureel niet gehaald?

Is er veel gemor en achterklap in de organisatie?

Bedrijfsleven

Breinkennis vormt een waardevolle troef in het bedrijfsleven, waar het belangrijker is om een goed inzicht te hebben in menselijk gedrag, motivatie en besluitvormingsprocessen. Veel bedrijven lopen tegen dezelfde problemen en knelpunten aan.

Onze methodieken

Het brein is niet ontworpen om objectief kandidaten te selecteren. Selectiebureaus zijn per definitie dus subjectief. Vaak zoeken ze naar een kandidaat die voldoet aan het profiel i.p.v. iemand te selecteren die qua persoonlijkheid goed bij de organisatie past en het potentieel heeft om de vereiste vaardigheden aan te leren.

Breinkennis vormt een waardevolle troef in het bedrijfsleven, waar het belangrijker is om een goed inzicht te hebben in menselijk gedrag, motivatie en besluitvormingsprocessen. Veel bedrijven lopen tegen dezelfde problemen en knelpunten aan. Bestaande methodes zijn onvoldoende effectief en medewerkers vallen terug in hun oude gedrag.

De missie en strategie van de organisatie wordt onvoldoende gedragen door de werkvloer. Medewerkers zeggen JA maar doen NEE, waardoor de organisatie de doelstellingen niet haalt. De Q-sort methodiek zorgt ervoor dat de neuzen in dezelfde richting komen te staan.

Het is lastig om de juiste medewerkers aan te trekken. Het schaap met de 5 poten is vaak onvindbaar en als ze gevonden zijn stromen ze vaak snel uit. Met een cultuurprofiel van de organisatie en de nieuwe medewerker voorkom je dit.

In de praktijk gaat het zelden in 1 keer goed. Veel tijd gaat verloren aan het herstellen van fouten zonder dat de oorzaak structureel wordt aangepakt. Het Bruin Papier maakt de oorzaak van de knelpunten inzichtelijk en creëert tegelijkertijd draagvlak in de organisatie.

Mensen veranderen alleen door te doen, niet door het ze te vertellen. Om te zorgen dat werkprocessen en bijhorend gedrag daadwerkelijk verandert en beklijft, is dagelijkse begeleiding op de vloer essentieel (OTF).

Heb je nog vragen? Neem contact op met Marcel Bos voor meer informatie.

Onze methodieken

Q-sort

Braincollege heeft een bijzondere methodiek ontwikkeld die gebaseerd is op neurowetenschap gecombineerd met een statistische onderbouwing. De uitkomsten en de conclusies zijn gevalideerd in plaats van gebaseerd op een rondgang onder het personeel. Deze methodiek geeft een objectief beeld van de knoppen waar de directie aan moet draaien om ervoor te zorgen dat de doelstellingen van de organisatie wel gerealiseerd worden en de medewerkers de doelen ondersteunen.

Cultuurprofiel

Het brein is niet ontworpen om objectief kandidaten te selecteren. Selectiebureaus zijn per definitie dus subjectief. Vaak zoeken ze naar een kandidaat die voldoet aan het profiel i.p.v. iemand te selecteren die qua persoonlijkheid goed bij de organisatie past en het potentieel heeft om de vereiste vaardigheden aan te leren. Op basis van neurowetenschap heeft Braincollege een systematiek ontwikkeld die wel objectief is en de juiste kandidaat voor je selecteert: de DNA-Selectiemethodiek: Matchen van Organisatie en Sollicitant.

Bruin Papier

Het Bruin Papier is letterlijk een rol bruin papier van een aantal meters lang. Samen met de medewerkers wordt in kaart gebracht hoe het werk proces in de praktijk wordt uitgevoerd. Dat is vaak anders dan het volgens de handleidingen zou moeten gaan. Medewerkers geven met een rode stift aan waar zij tegenaanlopen. Met een blauwe stift schrijven zij op het bruin papier welke oplossingen wel werken. Het bruin papier is een interactief proces waarbij medewerkers optimaal betrokken zijn in het benoemen van de oplossingen. Het creëert draagvlak voor de veranderingen waardoor weerstand niet ontstaat.

On the floor (OTF)

Het brein heeft een flink aantal weken nodig om gedrag structureel te veranderen en te borgen. Een hands-on begeleiding van medewerkers en leidinggevenden is daarbij instrumenteel. Zo wordt op een pragmatische wijze de acties die vanuit het Bruin papier naar voren zijn gekomen omgezet in daden en wordt structureel (financieel) resultaat geboekt. Dankzij meer dan 30 jaar ervaring bij meer dan 350 bedrijven verstaat Braincollege de kunst om dit proces op een niet bedreigende wijze uit te voeren.