Podcastserie over hersenwetten

Podcastserie Opvoedhersenwetten

Prikkelende vragen, uitdagende stellingen en verassende antwoorden. Samen met Wilma Out hebben wij een bijzondere podcast serie over het brein gemaakt. Wilma is van huis uit een interviewster, ghostwriter voor meer dan 16 boektitels en heeft neuromarketing gestudeerd. Wilma is al geen ander in staat om het onderste boven te halen. Geen onderwerp wordt geschuwd. Laat je meeslepen in de wondere wereld van breinkennis. 

In korte tijd heeft deze podcast serie een trouwe schare luisteraars opgebouwd. Zij stellen vragen over wat ze altijd al hebben willen weten of waar ze tegenaan lopen. Deze vragen komen uitgebreid aan de orde in de podcast. Mis niet je kans om ook jouw vragen te stellen.

Aflevering 1: Maatschappelijke normen zijn de oorzaak van een breinspagaat.

In deze aflevering van de podcast bespreekt Marcel Bos enkele basisprincipes van de werking van de hersenen en hoe deze kennis kan worden toegepast bij het opvoeden van kinderen. Hij begint met het uitleggen van het verschil tussen de intelligentie, het onderbewustzijn (gevoel) en de manier waarop deze met elkaar samenwerken. Vervolgens gaat hij in op het belang van herhaling bij het aanleren van nieuwe vaardigheden en hoe dit verband houdt met de vorming van neurale netwerken in de hersenen. Ook bespreekt hij de rol van emoties en het belang van een veilige hechting tussen ouder en kind. Marcel benadrukt het belang van het begrijpen van de ontwikkelingsfase waarin een kind zich bevindt en hoe dit de manier waarop het kind informatie verwerkt, beïnvloedt. Hij bespreekt ook de rol van de prefrontale cortex, het gebied van de hersenen dat betrokken is bij besluitvorming en impulsbeheersing. Tot slot bespreekt Marcel de rol van stress bij de ontwikkeling van de hersenen en hoe een gezonde leefomgeving kan bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen.

Deze aflevering biedt een fascinerende introductie tot de werking van de hersenen en hoe deze kennis kan worden toegepast bij het opvoeden van kinderen. https://www.buzzsprout.com/2069180

Aflevering 2: Fouten maken is essentieel voor het brein.

In deze aflevering gaat Marcel Bos verder met het bespreken van de werking van de hersenen en hoe deze kennis kan worden toegepast bij het opvoeden van kinderen. Hij begint met het bespreken van het belang van spelen voor de ontwikkeling van de hersenen en hoe spel kan bijdragen aan het aanleren van nieuwe vaardigheden. Marcel bespreekt vervolgens het belang van slaap voor de ontwikkeling van de hersenen en hoe slaaptekort kan leiden tot problemen op lange termijn, zoals aandachtsproblemen en leerproblemen. Hij gaat ook in op de rol van voeding bij de ontwikkeling van de hersenen en hoe gezonde voeding kan bijdragen aan de cognitieve ontwikkeling van kinderen. Daarnaast bespreekt Marcel het belang van beweging en lichaamsbewustzijn voor de ontwikkeling van de hersenen en hoe dit kan bijdragen aan een gezonde ontwikkeling. Marcel benadrukt ook het belang van een positieve en ondersteunende omgeving voor de ontwikkeling van kinderen en hoe dit kan bijdragen aan hun welzijn en mentale gezondheid.

Tot slot gaat Marcel in op het belang van zelfregulatie en hoe dit kan worden aangeleerd bij kinderen. Hij bespreekt de rol van emoties en de prefrontale cortex bij zelfregulatie en hoe ouders kinderen hierbij kunnen ondersteunen. Deze aflevering biedt een verdere verdieping in de werking van de hersenen en hoe ouders deze kennis kunnen gebruiken bij het opvoeden van kinderen. Wil je meer weten? Klik op de volgende link: https://www.buzzsprout.com/2069180


Aflevering 3: De invloed van DNA op het karakter.

Deel 3 van de serie opvoedhersenwetten begint met de vraag of kinderen net kleine mensen zijn. Breindeskundige Marcel legt uit dat het kinderbrein nog volop in ontwikkeling is. Het kinderbrein is pas volgroeit zo rond het 28ste levens jaar. In dit deel wordt dieper ingegaan op DNA en hoe dat een rol speelt bij de vorming van het karakter. Verschillende belangrijke vragen komen aan de orde, zoals: Zit karakter alleen in het DNA of speelt opvoeding hierbij een rol? Zit je karakter in je gevoelssysteem of juist in je intelligentie en welke van deze twee is eigenlijk de baas? Een belangrijk item van deze uitzending is wat het startpunt is van menselijk gedrag en welke rol waarheid daarbij speelt. Bestaat waarheid eigenlijk wel of is het een illusie verzonnen door het brein om zekerheid te creëren?  Wil je meer weten? Klik op de volgende link.

Aflevering 4: Het verschil tussen intuïtie, instinct en gevoel.

Deel 4 van de podcast met breinkennis deskundige Marcel Bos gaat over het verschil tussen instinct, intuïtie en gevoel. Hoe komt het dat vrouwen een beter ontwikkeld intuïtie hebben dan mannen of is dat een fabeltje? Bestaat er zoiets als een zesde zintuig? Vanuit de westerse cultuur leer je dat het belangrijk is om doelen te stellen, het maximale uit het leven te halen en ervoor te gaan. Maar leidt dat niet tot onnodige stress, teleurstellingen of een burn-out? In deze podcast legt Marcel uit wat de biologische definitie van succes is . Wanneer je beter begrijpt wat je startpunt is wordt het veel gemakkelijker om je gelukkig te voelen en ben je weerbaar voor tegenslagen in het leven. Weerbaarheid en zelfbeeld zijn aan elkaar gekoppeld. Marcel geeft een unieke kijk op wat je zelfbeeld werkelijk is. Wil je meer weten? klik dan op de volgende link:
https://www.buzzsprout.com/2069180

Aflevering 5: De functie van karakter. Pubers en angststoornissen.

Deel 5 van de podcast met breinkennis deskundige Marcel Bos gaat over twee belangrijke onderwerpen: angststoornissen bij pubers en  karakter. Veel mensen vragen zich af wat karakter precies is. Ben je nu eenmaal zoals je bent of is je karakter wel degelijk in staat om zich aan te passen? Marcel legt uit waarom je karakter een essentiële onderdeel is van je overlevingsinstinct. Veel pubers hebben last van angststoornissen. Marcel legt in deze podcast uit wat de mogelijke oorzaak hiervan is en hoe je hier op een andere wijze mee kunt omgaan. Hebben pubers het zo zwaar omdat de verwachtingen van ouders te hoog gespannen zijn of zijn er andere oorzaken aan te wijzen? Hoe zit het eigenlijk met tradities, zijn die goed of juist slecht voor het brein? Waarom willen mensen toch zo graag vasthouden aan oude gewoontes of is dat nu eenmaal hoe het brein werkt? Wil je meer weten?  klik dan op de volgende link:
https://www.buzzsprout.com/2069180

Aflevering 6: Je hebt geen vrije wil.

Deel 6 van de podcast met breinkennis deskundige Marcel Bos gaat over de vraag of je wel een vrije wil hebt. Dat is belangrijk om te weten, want anders denk je dat je ergens goed over nagedacht hebt terwijl het tegendeel waar is. In de podcast leer je dat je brein gemakkelijk te manipuleren is maar ook hoe je dat kunt voorkomen. Sommige mensen gaan prat op hun geheugen. Niet alleen je vrije wil is beperkt maar ook je geheugen laat je vaker wel dan niet in de steek. Het is dus belangrijk om te leren hoe je omgaat met je vrije wil, gebeurtenissen en je herinneringen . Je loopt namelijk een groot risico om in disbalans te raken wanneer je niet geleerd hebt hoe je hiermee omgaat. Wil je meer weten? 
https://www.buzzsprout.com/2069180

Aflevering 7: Meer zorgen leidt tot meer tegenslagen.

Deel 7 van de podcast serie met breindeskundige Marcel Bos Gaat over Hersenwetten. Hersenwetten bepalen het gedrag van kinderen en hun ouders. Door hersenwetten in te zetten wordt iedereen thuis gelukkiger; minder ruzies en minder conflicten. Zorgen maken is een typisch menselijk trekje. Veel ouders maken zich zorgen als het over de kinderen gaat. Het vreemde is dat de zorgen vrijwel nooit uitkomen maar wel verantwoordelijk zijn voor tal van aandoeningen en ziektes. Dus wat is het nut van je zorgen maken? Marcel legt in de podcast uit dat je ervoor kunt zorgen dat tegenslagen niet zo hard binnenkomen. Met name is dit een van de belangrijkste levenslessen die jij je kinderen kunt meegeven. Maar hoe doe je dat dan? Moet je als ouder de lat voor je kinderen juist extra hoog leggen of is het belangrijk om je verwachtingen te temperen? Marcel legt uit waarom het heel logisch is dat kinderen naar boven vluchten als je over school of over huiswerk begint. Gelukkig geeft hij ook tips hoe je het anders kunt doen. https://www.buzzsprout.com/2069180

Alevering 8: Balans vinden, slachtofferrol of verantwoordelijkheid nemen

Het achtste deel van de podcast serie met breindeskundige Marcel Bos gaat over een aantal zeer interessante onderwerpen. Om in balans te komen is het belangrijk om te weten wie je bent als mens. Een deel van wie je bent wordt bepaald door de opvoeding die je hebt gehad en de rol die je ouders bij dit proces hebben gespeeld. Het is een erg interessante oefening om je eigen ouders te interviewen over hoe hun jeugd is geweest en hoe jouw opa en oma waren. Dat helpt je om inzicht te krijgen hoe familiewaarheden onbewust worden doorgegeven zonder dat je je ooit hebt afgevraagd of ze wel voor je werken. Wanneer deze regels teveel tegen je werken is dat gelukkig aan te passen. Marcel legt uit hoe gedrag is opgebouwd en hoe je het kunt aanpassen. Een belangrijke rol daarbij is het concept van schuld. Schuld houdt je gedragsverandering tegen. Je zult ook, om je gedrag aan te kunnen passen, je intrinsieke motivatie moeten activeren. Marcel legt uit hoe je dat het beste kunt doen. https://www.buzzsprout.com/2069180

Aflevering 9: De illusie van controle

Breindeskundige Marcel Bos bespreekt in deel 9 een wijd verspreid fenomeen. Veel mensen hebben geleerd dat je met denken je gevoel en je
beslissingen aanstuurt. Dat is technisch niet mogelijk. Real-time breinscans hebben ons het inzicht gegeven dat het proces start bij het aanmaken van hormonen. Dit gebeurt op basis van een referentiekader. Deze hormonen geven een bepaald gevoel. Dit proces vindt plaats in het onderbewustzijn en is niet altijd even betrouwbaar. Je intelligentie probeert het gevoel, de hormonen, te interpreteren. Er bestaat een groot risico dat je intelligentie dit niet correct doet. De interpretatie van de hormonen is een onderdeel van je denken. De uitkomst van je denken bepaalt je gedrag. Wil je gedrag van mensen of van jezelf aanpassen dan zul je ervoor moeten zorgen dat er andere hormonen worden aangemaakt? Hoe je dat doet? Luister snel naar de volgende podcast. https://www.buzzsprout.com/2069180

Aflevering 10: De kracht van de keuze

Deel 10 van Marcel's podcastserie gaat over de bagage die mensen met zich mee slepen en weer overdragen op de volgende generatie. In essentie zijn mensen plagiaatmonsters. Regels, normen en waarden worden van generatie op generatie automatisch overgedragen. Mensen zijn dus maar zelden zichzelf en veel vaker een samensmelting van verschillende generaties. Geen wonder dat zoveel mensen zich ongelukkig voelen. Het meest opmerkelijke is wel mensen vast blijven houden aan deze regels ondanks dat het hen soms ongelukkig maakt. Sterker nog, ondanks dat het hen ongelukkig maakt geven ze het ook nog eens door aan de volgende generatie. Waarom leren we niet om deze regels te herkennen en hoe we kunnen toetsen of we er wel of niet gelukkig van worden? Waarom leren we niet om regels zo te kunnen aanpassen dat we er wel gelukkig van worden. Wil je precies weten hoe het zit? Luister dan naar deze podcast. https://www.buzzsprout.com/2069180

Opvoedhersenwetten deel 11: Meesterlijk luisteren: de kunst van communicatie en de kracht van vragen stellen

Louis van Gaal geeft in een les aan leerlinge van de lagere school aan waarom hij zo goed is. Hij stelt zichzelf namelijk altijd de vraag of hij het goed heeft gedaan en wat hij beter had kunnen doen. Hij is van mening dat je je mening luid en duidelijk moet uiten en in jezelf moet geloven. Maar het brein denkt daar heel anders over. Wanneer je te stellig bent kan dat leiden tot een gebrek aan ruimte voor anderen om hun mening te uiten. Het kan juist mensen afschrikken die dan niet meer hun mening durven geven. Mensen zeggen misschien wel JA maar ze doen Nee. Een breinvriendelijke manier van communiceren is dus belangrijk. Breinvriendelijk communicatie vereist het stellen van de juiste vragen en anderen serieus nemen. Het is nog niet zo eenvoudig om de juiste vragen te stellen.

De juiste vragen stellen is moeilijk maar goed luisteren is ook een probleem voor het brein. Het brein is eigenlijk helemaal niet toegerust om goed en objectief te kunnen luisteren. Ons brein heeft de neiging om informatie te vervormen en in het eigen gelijk te gaan staan. Wil je goed en effectief communiceren en luisteren? Dan is het belangrijk om de hersenwet van oprechtheid te volgen, mensen serieus te nemen en een andere mening als toegevoegde waarde te zien. Een discussie of een gesprek met tegenargumenten zorgen namelijk voor meer geloofwaardigheid. Mensen die veel aan zichzelf twijfelen vinden een andere mening vaak lastig en voelen zich snel aangevallen. Wil jij weten hoe je minder snel aangevallen kunt voelen of minder snel boos wordt? Luister snel naar de podcast Luister dan naar deze podcast. https://www.buzzsprout.com/2069180

Opvoedhersenwetten deel 12: Het geheim van lastig gedrag ontcijfert.

Breindeskundige Marcel Bos bespreekt in de podcastserie spraakmakende onderwerpen. Onderwerpen waar een taboe op rust gaat hij niet uit de weg. In deze aflevering gaat het onder andere over woorden zoals lastig gedrag, opvoeden en je kwetsbaar opstellen.

 Mensen zijn woord gestuurde wezens. Aan woorden hangen emoties vast. De emotie die vasthangt aan een woord heeft o.a. invloed op de gezondheid van je kind en die van jezelf. Wanneer kinderen (en ouders) langdurig onder invloed staan van negatieve hormonen (gevoel) heeft dat serieuze gevolgen die leiden tot verschillende ziektes.

 Bovendien verhinderen deze negatieve woorden ook dat je kunt gedrag kunt veranderen. Ouders willen graag dat hun kinderen zich ‘netjes’ gedragen maar zijn vaak zelf, onbewust, de oorzaak van dat lastige gedrag. Misschien komt dat wel door de emotionele lading van het woord lastig.

 Ben je ook benieuwd naar dit onderwerpen? Luister dan naar de volgende podcast, ga naar braincollege.nl of mail mij via info@braincollege.nl met jouw ideeën of mening.

https://www.buzzsprout.com/2069180

Opvoedhersenwetten deel 13: De gevaren van onrealistische Facebook levens

Deel 13 van de podcast serie met breindeskundige Marcel Bos gaat o.a. over de negatieve effecten van de onrealistische facebook levens en de negatieve gevolgen daarvan op de jeugd. Wil je dat voorkomen? Dan is het belangrijk om je kind weerbaar te maken i.p.v. hen een onbezonnen jeugd te geven. Kinderen zij uniek. Ze komen voort uit 50% mama en 50% papa. Door de samensmelting van het eitje en het zaadcelletje ontstaat een uniek kindje. Dat betekent dat de opvoedregels die ouders gebruiken het best afgestemd kunnen zijn op de uniekheid van hun kindje. Maar wat gebeurd er in de praktijk? Ouders gebruiken de regels die zij van hun ouders hebben geleerd voor de opvoeding. En deze regels passen vaak niet bij het kind. Sterker nog, heb je twee of meer kinderen dan weet elke ouder dat elk kind anders is en dus ook andere regels nodig heeft. Wat bij het ene kind wel werkt, werkt vaak bij het andere kind niet. Hoe ouders ‘hun’ opvoedregels gebruiken staat vaak haaks op wat hun intentie van hun opvoeding is. Zij willen het beste voor hun kindje. Maar het beste is NIET wanneer zij de regels gebruiken die zij hebben van hun ouders mee hebben gekregen. Proberen om je kinderen een onbezorgde jeugd te geven werkt averechts. Het is belangrijke dat kinderen leren om met bijvoorbeeld tegenslagen om te gaan. Dus i.p.v. curling ouderschap toe te passen kun je beter je kind een ‘rijke’ opvoeding geven met mooie momenten en met tegenslagen. Vanuit de maatschappij krijgen kinderen het verkeerde voorbeeld. Denk bijvoorbeeld aan alle facebook levens die ze zien. Iedereen is zogenaamd nog gelukkiger dan de andere. Vervolgens proberen ze dit ‘succes’ te kopiëren en worden intens ongelukkig of raken in een depressie. Zij zijn totaal niet meer weerbaar. Ze leren om grenzen te stellen in een poging om hun weerbaarheid te vergroten. Het probleem is dat door het grenzen stellen de weerbaarheid alleen maar afneemt. Wil je precies weten wat je wel doet doen? Luister dan naar de volgende podcast op  https://www.buzzsprout.com/2069180

Opvoedhersenwetten deel 14: Pubers en school: een onmogelijke combinatie

Breindeskundige Marcel Bos gaat in dit deel van de podcastserie dieper in op het gedrag van pubers en het onderwijssysteem. 

Ouders vinden dat pubers vaak lastig zijn. Ze willen niet luisteren, doen niet was ze zeggen, huiswerk maken is een ramp, laat staan de kamer opruimen. Door de wet van relevantie toe te passen en te begrijpen wat de biologische functie van de pubertijd is wordt het een stuk gemakkelijker. In ieder geval wordt het een stuk gezelliger thuis. Als ouder heb je een heel belangrijke taak om te zorgen dat je puber zich kan ontplooien. Dat doe je niet door idiote eisen te stellen en enorm streng te zijn. Hoe strenger je doet des te meer ze uit de band zullen springen. Ook het schoolsysteem sluit niet aan op de biologie van de pubertijd. Doordat hun hormoon huishouding volledig op z’n kop ligt zijn pubers druk bezig met het uitzoeken wie ze eigenlijk zijn. Dat is prioriteit nummer één. Hun biologische systeem is helemaal niet klaar voor de belangrijkste periode uit hun schoolcarrière. Daarnaast zien we dat het schoolsysteem onvoldoende rekening houdt met de wet van relevantie. Alles wat je kunt opzoeken wil het brein simpelweg niet onthouden. Maar teveel schoolsystemen gaan er vanuit dat het leren voor een proef- of eindexamen juist heel belangrijk is. Het examen of overhoring mag niet gemaakt worden met het lesboek erbij. Dat terwijl juist bewezen is dat met het leerboek erbij de lesstof veel beter en langer blijft hangen. 

Heb jij ook goede ideeën over wat er beter kan? Luister dan naar de volgende podcast en laat jouw idee of suggestie achter.  https://www.buzzsprout.com/2069180

Opvoedhersenwetten deel 15: Pesten,  grensoverschrijdend gedrag en ADHD

Breindeskundige Marcel Bos behandelt in dit deel van de podcastserie drie belangrijke thema’s. Waarom grenzen stellen niet werkt, hoe je pesten wel effectief kunt voorkomen en bestaat ADHD eigenlijk wel?

In de vorige uitzending heb ik stilgestaan bij de biologische functie van de pubertijd. De meeste pubers zoeken in deze periode het uiterste van de grenzen op. Straffen biedt vaak niet het gewenste resultaat. Nog strengere regels stellen ook niet. Maar wat dan wel? Duidelijke grenzen stellen misschien?

Het thema van grenzen stellen is een hedendaags thema wat ingezet wordt om ‘grens overschrijdend’ gedrag te beteugelen. Ik leg uit waarom het stellen van grenzen het risico op ongewenst gedrag alleen maar groter maakt. Maar wat werkt dan wel?

Pesten is ook een belangrijk thema. Niet alleen kinderen maar ook volwassenen kunnen hier de dupe van zijn met alle gevolgen van dien. Vanuit de biologie leg ik uit waarom er gepest wordt en hoe dit effectief bestreden kan worden.

Het derde thema gaat over ADHD. Vaak een onderwerp wat tot heftige emotie kan leiden tussen de voor- en tegenstanders. Wetenschappers uit verschillende landen zijn het over dit onderwerp vaak niet met elkaar eens. Is het slikken van pillen de enige oplossing of zijn er ook andere mogelijkheden?

Ben je ook benieuwd naar deze onderwerpen? Luister dan naar de volgende podcast, of mail mij via info@braincollege.nl met jouw ideeën of mening.

https://www.buzzsprout.com/2069180

Opvoedhersenwetten deel 16: Effectief beïnvloeden van ongewenst gedrag

Breindeskundige Marcel Bos bespreekt in dit deel van de podcastserie een actueel thema. Hoe kun je ongewenst gedrag het beste beïnvloeden. Is dat straffen, iemand cancelen of zijn hier andere methodes voor die veel beter werken? Het wordt ons met de paplepel ingegoten: wanneer een kind (of een volwassenen) iets doet wat niet mag of hoort volgens de maatschappelijke norm moet die persoon gestraft worden. De ervaring leert echter dat straffen vaak niet werkt of onvoldoende beklijft. De vraag is natuurlijk waarom straffen niet zo goed werkt voor het brein. Bestaan er misschien technieken die veel effectiever zijn?

Pubers kunnen door de ouders soms als ‘lastig’ ervaren worden. Ouders realiseren zich misschien onvoldoende dat pubers het nog moeilijker hebben met hun eigen gedrag. Waar komt het eigenlijk vandaan dat pubers zo ‘lastig’ kunnen zijn? En vooral hoe kun je daar op een positieve manier mee omgaan zonder meteen te gaan straffen?

Iedereen heeft wel eens gehoord van het overlevingsinstinct. Dit oerinstinct is heel erg sterk verankerd in mensen en dieren. Bestaat er in ook een oerinstinct die daar een tegenhanger van is? Is die tegenhanger minstens net zo sterk als het overlevingsinstinct? Zou je daar gebruik van kunnen maken om gedrag effectief te beïnvloeden? 

Ben je ook benieuwd naar deze onderwerpen? Luister dan naar de volgende podcast, of mail mij via info@braincollege.nl met jouw ideeën of mening.

https://www.buzzsprout.com/2069180

Opvoedhersenwetten deel 17: Zelfbeeld vs. Eigenbeeld: De Sleutel tot Weerbaarheid

Breindeskundige Marcel Bos bespreekt in dit deel van de podcastserie een actueel thema. In de huidige maatschappij hebben jongeren het best zwaar. Keuzestress en burn-outs op een jonge leeftijd is schering en inslag. 

Vaak wordt gedacht dat dit te maken heeft met onvoldoende weerbaar zijn en een laag zelfbeeld. Deze twee zaken hebben inderdaad veel met elkaar te maken maar op een andere manier dan de meeste mensen denken. Het begint eigenlijk al met het begrip van zelfbeeld. Het zelfbeeld ontstaat door de mate waarin iemand voldoet aan de eisen van anderen en hier kritiek op krijgt. Zelfbeeld is dus eigenlijk geen zelfbeeld maar een anderbeeld. Het wordt immers door iemand anders gevormd. Het eigenbeeld wordt door het volwassen brein gevormd. Een eigenbeeld is het beste verdedigingsmechanisme tegen keuze stress en burn-out. Maar hoe kom je tot een eigenbeeld? Kan iedereen dit leren? En hoe verhoudt zich dat tot weerbaar zijn in deze nietsontziende maatschappij?

Ben je ook benieuwd naar deze onderwerpen? Luister dan naar de volgende podcast,  of mail mij via info@braincollege.nl met jouw ideeën of mening.

https://www.buzzsprout.com/2069180

Opvoedhersenwetten deel 18: Is de genderproblematiek echt of gecreëerd?

Breindeskundige Marcel Bos bespreekt in dit deel van de podcastserie het spraakmakende onderwerp van gender identiteit. Steeds meer jongeren twijfelen aan hun gender identiteit. Klopt het dat steeds meer kinderen in het verkeerde lichaam geboren zijn of komt de toename voort vanuit een maatschappelijke druk?

Het is een gevoelig onderwerp waarbij de emoties soms hoog kunnen oplopen. Groepen staan vaak, op dit maar ook andere onderwerpen, lijnrecht tegenover elkaar. Polarisatie en agressie nemen hand over hand toe. Maar het is belangrijk om deze onderwerpen en met name het gesprek erover niet uit de weg te gaan. De consequenties kunnen namelijk zeer groot zijn.

Ook vanuit de hoek van hulpverleners die zich gespecialiseerd hebben op het onderwerp van gender identiteit klinkt steeds luider de noodklok. Maken zij zich terecht zorgen? Steeds meer kinderen worden op een jonge leeftijd al met dit onderwerp geconfronteerd. Hoe verstandig is dat? Hoe ver gaat het kinderbrein om mij de groep te willen horen en hoeveel kinderen worden onnodig in vertwijfeling gebracht?

Ben je ook benieuwd naar dit onderwerpen? Luister dan naar de volgende podcast of mail mij via info@braincollege.nl met jouw ideeën of mening.

https://www.buzzsprout.com/2069180

Opvoedhersenwetten deel 19: Wordt jouw kind een hooligan?


Breindeskundige Marcel Bos bespreekt in dit deel van de podcastserie het spraakmakende onderwerp van hooligans. Hoe komen steeds meer jongeren tot dergelijk gedrag? Misschien nog wel belangrijk wat kun je er aan doen wat wel effectief is.

Wanneer weer een voetbal wedstrijd verstoort is door hooligans is de reactie vrij voorspelbaar. Men spreekt er zijn afschuw over uit, is boos en verantwoording en kondigt nog strengere maateregelen af. De ervaring van de afgelopen 30 jaar (en langer) laat zien dat deze reactie onvoldoende zijn vruchten afwerpt.

Maar hoe komen mensen tot dit gedrag? Speelt drugs en alcohol hierbij wel een rol of zijn er andere oorzaken? Het is belangrijker om te begrijpen hoe dergelijk gedrag ontstaat. Door te begrijpen dat het overtreden van een aantal belangrijke hersenwetten leidt tot sabotage gedrag kun je voorkomen dat jouw kind later ook een hooligan wordt.

Ben je ook benieuwd naar dit onderwerpen? Luister dan naar de volgende podcast, ga naar braincollege.nl of mail mij via info@braincollege.nl met jouw ideeën of mening.  https://www.buzzsprout.com/2069180


Opvoedhersenwetten

Een baanbrekend boek. Een must read voor iedereen die met kinderen en jong volwassenen omgaat. Ook voor volwassenen die willen begrijpen waar hun eigen gedrag vandaan komt.
 
PRAKTISCHE HANDVATTEN VOOR EEN OPVOEDING DIE LEIDT TOT EVENWICHTIGE EN GELUKKIGE KINDEREN
EFFECTIEVE BEWEZEN METHODIEK GEBASEERD OP NEUROWETENSCHAP DIE VOOR IEDEREEN TOEPASBAAR IS
UNIEKE INVALSHOEK DIE NAUW AANSLUIT BIJ DE BIOLOGISCHE WERKING VAN HET BREIN