Begeleiding van ouders en jongeren

Een hoopgevende waarheid

Ouders vinden vaak van zichzelf dat zij, naar omstandigheden, het best wel goed doen en dat het vooral de kinderen zijn die 'aangepakt of geholpen' moeten worden. Maar daar zit niet de oorzaak van het probleem en dus ook niet de oplossing. Wanneer de ouders hun gedrag en communicatie aanpassen en de regels van de biologische werking van het brein volgen, in plaats van klakkeloos de regels van hun opvoeders te gebruiken en de biologische hersenwetten respecteren, veranderen en 'gehoorzamen' kinderen (bijna) automatisch en hebben zij de grootste kans op een gelukkig en gezond leven. 

De subtitel van het boek is niet voor niks: Opvoeden van kinderen begint bij jezelf. Voor sommige opvoeders is dit misschien een bedreigende subtitel, voor andere een eyeopener. Het bijzondere is dus dat je zelf in de hand hebt of je kinderen een gelukkig en gezond leven zullen leiden, of er veel of weinig ruzies zijn, of ze luisteren naar goede raad en of ze tegen dezelfde problemen aanlopen als jij of niet.

Help: mijn kind voelt zich ongelukkig

Praktijk begeleiding

Op basis van neurowetenschap heb ik een specifieke bewezen methodiek ontwikkeld waarbij ik ouders de handvatten aanreik voor de opvoeding van hun kinderen. De aanpak is persoonlijk en op maat gesneden. Het startpunt is altijd een intake gesprek met de ouders en daarna met het kind. Op basis van de uitkomsten van de intake doe ik een concreet voorstel. Gemiddeld zijn er 8 tot 10 sessies nodig om een stevig fundament te bouwen. Ouders en de kinderen krijgen opdrachten mee. Het uitvoeren van deze opdrachten is essentieel voor het succes. Het brein leert en verandert alleen door doen.