Opvoedhersenwetten

Ben jij nieuwsgierig van aard en wil jij ook weten hoe het brein werkt? Klik op het boek en ontvang jouw persoonlijke exemplaar.

Biologische eisen van het brein

Dit boek is geschreven vanuit een zeer verrassende invalshoek als het gaat om hoe je als ouder een allesbepalende invloed hebt op het levensgeluk van je kinderen. 

Het levensgeluk van je kinderen bepaal je door regels te gebruiken die passen bij de biologische werking van het brein. Niet door maatschappelijke regels en eisen toe te passen die vaak vanuit de overlevering worden overgedragen en soms honderden jaren terug gaan. Te veel mensen zijn te vaak ongelukkig. Er is een overvloed aan wetenschappelijk en empirisch bewijs dat laat zien dat het stellen van de maatschappelijke eisen boven de biologische eisen van het brein, niet werkt.

De mens is het enige wezen dat opvoeding nodig heeft Immanual Kant, Duitse filosoof, 1724 -1804

Waarom staat deze quote op de achterkant van mijn boek? 

De quote heeft eigenlijk twee kanten. De ene kant is de cynische kant. We hebben het ons als mens zo moeilijk en complex gemaakt met alle 'maatschappelijke' eisen dat we 'opvoeding' nodig hebben om ze überhaupt te kunnen begrijpen. Het was dus beter geweest als we nog leefden volgens de biologische eisen; dan was opvoeding niet nodig geweest. De andere uitleg is dat de diersoort mens enorm complex is. Wij hebben honderdduizend regels nodig om in complexe sociale omgangsvormen te kunnen functioneren. De mate waarin wij de juiste regels leren bepaald de mate waarin we ons gelukkig of ongelukkig voelen. Dit boek leert de juiste regels.

Wat zijn hersenwetten?

Wat zijn hersenwetten eigenlijk? Hersenwetten zijn wetmatigheden die voor elk mens gelden. Denk maar aan de vecht-, vlucht- of bevriesreactie bij angst. Hersenwetten gelden voor elk mens ter wereld, ongeacht je geloof, kleur, sekse of de grootte van je portemonnee. Deze hersenwetten maken ons mens en is wat ons bindt. Hersenwetten sturen vanuit je DNA je gedrag aan. Het begrijpen van hersenwetten geeft je het inzicht in waarom een breinspagaat ontstaat. Het gevolg van een breinspagaat is verantwoordelijk voor o.a. een depressie of een burn-out. De term hersenwetten is door SparkWise bedacht en omvat op dit moment zo’n 200 wetten. Door slechts een aantal van deze hersenwetten te begrijpen ben je in staat om gevoel, denken en gedrag te begrijpen èn aan te sturen. Weet je wat er gebeurt wanneer ‘DE’ hersenwetten niet gerespecteerd worden?

Waarom zijn hersenwetten belangrijk?

Waarom zijn hersenwetten zo belangrijk? Die vraag kunnen we beantwoorden door te onderzoeken wat er gebeurt wanneer een van de hersenwetten overtreden wordt. Het antwoord is vrij simpel en tegelijkertijd essentieel om te begrijpen. Het brein komt bij het overtreden van hersenwetten in een spagaat terecht. Deze spagaat ontstaat omdat je brein niet kan voldoen aan de biologische eisen van het brein en tegelijkertijd voldoen aan de maatschappelijke eisen. Het gevolg van een breinspagaat is dat het brein in de sabotagestand gaat. Sabotagegedrag is schadelijk voor je gezondheid en je relatie met jezelf en met anderen. Kortgezegd het saboteert je welzijn in het hier en nu en in de toekomst. De sabotagestand zit in het onderbewustzijn en is niet intelligent. Dat betekent dat het brein de consequenties van sabotagegedrag niet kan overzien. Breinen die in de sabotagestand zitten zeggen en/of doen de meest afschuwelijke en domme zaken. Recalcitrant gedrag, niet naar school willen, rotzooi maken, blowen, drinken en zelfs zelfmutilatie kan daar een uiting van zijn. Kinderen met een brein dat in de sabotagestand zit kunnen op dat moment ook niet, met succes, hierop aangesproken worden. Het breindeel wat verantwoordelijk is voor deze sabotagestand verstaat en begrijpt namelijk geen woorden, feiten, straf of bedreigingen. Sterker nog, het nog een keer uitleggen dat iemand zich onverstandig gedraagt en/of hem of haar straffen verergert de sabotagestand alleen maar. Dit is natuurlijk voor de meeste ouders enorm frustrerend want je wilt immers het beste voor je kind. Een ding is duidelijk, zoals het gaat, gaat het niet meer en een andere aanpak is nodig. 

Belangrijke hersenwetten

In het kader van dit boek, Hersenwetten als bouwstenen bij opvoeden, en de verschillende opleidingen worden o.a. de volgende hersenwetten besproken.
 • De wet van biologisch succes (gelukkig voelen)
 • De wet van 50-20-30
 • De wet van zelfbeschikking
 • De wet van biologische eisen gaan voor maatschappelijke eisen
 • De wet van bij de groep willen horen
 • De wet van veiligheid
 • De wet van oprechtheid
 • De wet van wederkerigheid
 • De wet van evenredigheid
 • De wet van gehoord en serieus genomen worden
 • De wet van relevantie
 • De wet van de specifieke gemeenschappelijke overeenkomst
 • De wet van zingeving, passie en moeite doen
 • De wet van het eerst geleerde is 'waar'
 • De wet van geloven zonder bewijs

Wat deze hersenwetten precies betekenen en hoe je ze in de opvoeding kunt gebruiken, wordt uitgebreid in het boek besproken. Wanneer je meer wilt weten over deze hersenwetten en hoe je deze effectief kunt toepassen bestel dan het boek of volg een van mijn bijzondere en interessante lezingen.