BREINKENNIS

Deze pagina is voor mensen die nieuwsgierig zijn en meer willen weten over het brein

Mensen negatief beoordelen op schrijffouten is heel kortzichtig en dom 

Dyslexie en intelligentie

Ik heb onderstaande posts geplaatst. In de eerste post heb ik opzettelijk een schrijffout gemaakt. Er staat 'onthult' in plaats van 'onthuld'. Ik heb een vorm van dyslexie en was benieuwd hoe mensen om zouden gaan met deze ‘fout’. Sommige mensen ervaren een schrijffout als storend. Dat heeft dan meteen invloed op de waarde die zij hechten aan de informatie die zij krijgen. Die wordt automatisch lager ingeschat. Deze twee zaken, een schrijffout en breinkennis, hebben niks met elkaar te maken. Dyslexie zegt niks over de mate waarin ik breinkennis heb. En toch worden mensen afgerekend op de schrijffouten die ze maken. 

In de periode van 0 tot 8 jaar worden 80% van alle regels gevormd. Deze regels zijn niet van jezelf. Deze regels worden klakkeloos overgenomen. Wanneer je in deze periode geleerd hebt dat schrijf- en spelfouten 'slecht' zijn, wordt dat jouw 'waarheid' voor de rest van je leven. Je rekent anderen dan af op hun vakkennis a.d.h.v. de mate waarin ze wel of niet de taal machtig zijn. Dat betekent dus dat een professor met dyslexie minder goed in zijn vakgebied zou zijn dan een hoogleraar die niet dyslectisch is.

Wist je dat Albert Einstein, Leonardo da Vinci en Thomas Edison ook dyslectisch waren? Vindt jij ook dat deze mannen minder waren of bestaat de kans dat zij juist dankzij hun dyslexie de beste waren?